2
Lek och lekytor

[This post is in swedish because of being a bit too complicated for me to translate at the moment!] Förra inlägget handlade om ARG:ets möjlighet att skapa en värld skild från den verkliga, placerad i ett lager ”ovanpå” verkligheten, vilket kan möjliggöra en form av lek för vuxna. Jag vill fortsätta denna diskussion om lek, [...]

Read More